Decyzja zarzadu Protokol Nr 07/11/2018 podpunkt 8 strona zostala zamknieta. Powrot do starej strony